• naše lekce jsou rozmanité a záživné
 • používáme autentické tištěné materiály (letáky, pexesa, mapy, jiné propagační materály)
 • klademe důraz na porozumění různým dialektům (videa, písně, rozhovory, filmy, pohádky, dokumenty, soutěže, projevy)
 • pracujeme s osvědčenými knihami
 • studenti si stanovují svá vlastní témata a zapojují svoji kreativitu

Proč je naše výuka efektivní:

 • iniciativu v hodinách přebírá student
 • je aktivní
 • sám nalézá chyby
 • stanovuje pro něj zajímavá témata
 • učí se reagovat v běžných sistuacích
 • umí řešit problémy v zaměstnání, při cestování
 • reaguje na různé mluvčí ve formálním i neformálním styku
 • rozpoznává dialekty

 

Naši klienti >